Spotkanie eksperckie w Szkole Policji w Pile

W dniach 26-28 października 2021 r. w Szkole Policji w Pile odbyło się spotkanie eksperckie, w którym uczestniczyli przedstawiciele komórek organizacyjnych KWP/KSP, Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura dw. z Cyberprzestępczością KGP, Biura Kryminalnego KGP oraz funkcjonariuszy KAS. Do udziału zaproszono również funkcjonariuszy z Zakładu Prawa i Kryminalistyki oraz Zakładu Kryminalnego naszej Szkoły.

Głównym celem przedsięwzięcia było wypracowanie kierunków walki z rozprzestrzeniającym się zjawiskiem polegającym na wprowadzeniu do obrotu znacznych ilości narkotyków przy wykorzystaniu możliwości jaki oferuje Internet oraz podmioty świadczące usługi kurierskie.

Podczas spotkania m.in. omówiono na wybranych sprawach operacyjnych przedmiotowe zagadnienia, wypracowano koncepcję walki z tego rodzaju procederem oraz kanały wymiany informacji, a także ustalono możliwości wsparcia prowadzonych czynności służbowych Policji przez zewnętrzne podmioty oraz inne służby. Uczestniczenie w spotkaniu stworzyło doskonałą okazję do wymiany wiedzy oraz doświadczeń z zakresu zwalczania szeroko rozumianej przestępczości narkotykowej.

 

WP/MP

Powrót na górę strony