Wyjątkowe Święto Policji

Meldunek o gotowości do uroczystości, złożony Pani Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beacie Różniak-Krzeszewskiej przez dowódcę uroczystości rozpoczął uroczyste obchody Święta Policji w Szkole. W tym roku są one wyjątkowe, ponieważ powiązane z jubileuszem 95. rocznicy powołania Policji Kobiecej.

Z powodu panującej pandemii skromniejsza niż zwykle uroczysta zbiórka zgromadziła kilku gości. Wśród zaproszonych znaleźli się: wicestarosta pilski Pan Arkadiusz Kubich, I zastępca prezydenta Piły Pan Krzysztof Szewc oraz przedstawiciele policyjnych związków zawodowych – nadkom. Mateusz Pałys oraz Pan Mariusz Szymowski.

Coroczna uroczystość z okazji Święta Policji jest doskonałą okazją do nagrodzenia i awansowania najbardziej wyróżniających się pracowników oraz funkcjonariuszy Policji, a także do podziękowania za ich służbę i zaangażowanie. Podczas uroczystości, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medalem „Za długoletnią służbę” odznaczono 12 policjantów i 8 pracowników Szkoły. W uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa oraz porządku publicznego wręczono 11. funkcjonariuszom Odznakę „Zasłużony Policjant”. Święto Policji to także awanse na wyższe stopnie policyjne, dlatego za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych awansowanych zostało 19 funkcjonariuszy Szkoły. Na sam koniec części okolicznościowej uroczystości, za zaangażowanie i profesjonalizm w wykonywaniu codziennych obowiązków służbowych nagrodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji zostali wyróżnieni pracownicy i funkcjonariusze Szkoły.

Gospodarz tegorocznych obchodów Święta Policji insp. Beata Różniak-Krzeszewska podkreśliła rolę Policji w tym trudnym dla wszystkich czasie pandemii, podziękowała podwładnym za pełną zaangażowania służbę, a także z okazji przypadającego jubileuszu 95. rocznicy utworzenia Policji Kobiecej podkreśliła rolę kobiet w formacji policyjnej. Nie zabrakło podziękowań dla przedstawicieli władz miasta i powiatu oraz policyjnych związków zawodowych, których przedstawiciele otrzymali pamiątkową deskę stanowiącą wyraz wdzięcznością za dotychczasową owocną współpracę.

Podczas uroczystości odczytano życzenia skierowane do wszystkich policjantek, policjantów i pracowników cywilnych Szkoły Policji w Pile w listach od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego oraz Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka.

Uroczystość Święta Policji poprzedzona została złożeniem przed pamiątkową tablicą hołdu wszystkim policjantom poległym na służbie.

 

WP/Pałys

Powrót na górę strony