WAŻNA INFORMACJA!

Zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka:

- odwołane zostają wszystkie realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia szkoleniowe z wyłączeniem szkolenia zawodowego podstawowego;

- zawieszone zostało do odwołania prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (dobór do Policji).

 

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przesyłanie drogą mailową lub telefoniczną wszelkich skarg i wniosków kierowanych do Pani Komendant Szkoły. 

Skargi wnosić można za pomocą telefaksu: +48 47 774 2327, za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@sppila.policja.gov.pl oraz telefonicznie +48 47 774 2100.

 

Polecenie obowiązuje do odwołania.

Powrót na górę strony