Identification of child victim sexual exploitation

W dniach 3-14 września 2018 r. w Szkole Policji w Pile przy współpracy z Interpolem i Europolem już po raz drugi odbywa się międzynarodowy kurs na temat identyfikacji ofiar wykorzystywania seksualnego wśród dzieci.

CEPOL jest Agencją Unii Europejskiej ds. Szkoleń w Dziedzinie Ścigania, który zrzesza państwa członkowskie UE, państwa stowarzyszone i kandydujące. Jej głównym celem jest zwiększenie współpracy pomiędzy organami ścigania poszczególnych państw członkowskich w celu zwalczania przestępczości.

W kursie udział bierze 28 uczestników z 22 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz eksperci pochodzący z: Kanady, Anglii, Belgii oraz Polski. Kurs Identification of child victim sexual exploitation dotyczy wykorzystywania seksualnego dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji ofiar przestępstwa. Uczestnicy ww. kursu w sposób teoretyczny oraz praktyczny zdobywają biegłość m.in. w zakresie wyszukiwania w cyberprzestrzeni ofiar wykorzystywania seksualnego na potrzeby ich późniejszej identyfikacji.

 

ZSK/Sebastian Wegner 

 

 

 

Powrót na górę strony