Najlepsi kryminalni roku 2018

W dniach 5-7 czerwca 2018 r. w Szkole Policji w Pile odbył się Finał IV Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej 2018”, którego organizatorami byli: Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz Szkoła Policji w Pile. Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński.

W skład Komitetu Honorowego Konkursu weszli: Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, Przewodniczący NSZZP w Szkole Policji w Pile asp. Przemysław Zublewicz.

W Finale Konkursu uczestniczyły wyłonione w eliminacjach drużyny, reprezentujące garnizony każdego województwa oraz garnizon stołeczny.

Konkurs obejmował następujące konkurencje:

  • sprawdzian wiedzy zawodowej dla policjantów dochodzeniowo – śledczych, operacyjno - rozpoznawczych, techników kryminalistyki oraz policjantów sprawujących nadzór nad pracą dochodzeniowo – śledczą,
  • sprawdzian wiedzy praktycznej dla policjantów dochodzeniowo – śledczych, operacyjno – rozpoznawczych oraz policjantów sprawujących nadzór nad pracą dochodzeniowo – śledczą,
  • sprawdzian umiejętności na miejscu zdarzenia dla wszystkich zawodników drużyny,
  • sprawdzian umiejętności strzeleckich obejmujący strzelanie programowe sytuacyjne uzupełnione o dodatkowe elementy sprawnościowe dla wszystkich zawodników drużyny,
  • sprawdzian umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy realizowany przez jednego z zawodników drużyny.

 

KLASYFIKACJA GENERALNA FINAŁU IV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „POLICJANT SŁUŻBY KRYMINALNEJ ROKU 2018”.

 

Miejsce

KWP/KSP

Liczba

punktów

1

KRAKÓW

494

2

WROCŁAW

489,5

3

GORZÓW WLKP.

471,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawodnicy rywalizowali o miano:

  1. najlepszej drużyny służby kryminalnej,
  2. najlepszego policjanta dochodzeniowo – śledczego,
  3. najlepszego policjanta  operacyjno – rozpoznawczego,
  4. najlepszego policjanta sprawującego nadzór nad pracą dochodzeniowo – śledczą,
  5. najlepszego policjanta technika kryminalistyki.
Powrót na górę strony