Pożegnanie z mundurem Zastępcy Komendanta Szkoły

W miniony piątek, po blisko 10 latach służby na stanowisku Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Pile, ze Szkołą oraz niebieskim mundurem pożegnał się odchodzący na emeryturę insp. Roman Gryczka. Pożegnanie miało charakter uroczystej odprawy, w której udział wzięła kadra kierownicza Szkoły oraz wszyscy chętni funkcjonariusze i pracownicy.

16 lutego podczas uroczystej odprawy w gronie Komendantów – insp. Beaty Różniak – Krzeszewskiej wraz z p.o. Zastępcą podinsp. Michałem Kominowskim,  kadry kierowniczej oraz najbliższych współpracowników odbyło się pożegnanie odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne Zastępcy ds. logistycznych Komendanta Szkoły Policji w Pile – insp. Romana Gryczki.

 Inspektor Roman Gryczka do służby w Policji wstąpił w dniu 01 września 1991 r. Przez okres ponad 26 letniej służby zajmował różne stanowiska służbowe począwszy od stanowisk wykonawczych, aż do stanowisk kierowniczych. Ze Szkołą Policji w Pile związany był od dnia 01 kwietnia 2000 r. W dniu 01 listopada 2008 r. mianowany został na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Pile nadzorującego pion logistyczny. Za postawę w służbie wielokrotnie wyróżniany był nagrodami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji. Posiada wszystkie trzy odznaki ”Zasłużony Policjant” oraz Srebrny „Medal za Długoletnią Służbę”.

 

W imieniu wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Szkoły słowa podziękowania za wieloletnią, pełnioną z ogromnym zaangażowaniem, służbę na stanowisku Zastępcy Komendanta wygłosiła Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beata Różniak - Krzeszewska. Osobiście życzyła insp. Romanowi Gryczce miłych wspomnień, zdrowia oraz poświęcenia się swoim pasjom. Podziękowania, gratulacje i życzenia odchodzącemu na emeryturę Komendantowi złożyli również p.o. Zastępca Komendanta podinsp. Michał Kominowski, kierownicy komórek organizacyjnych Szkoły, a także delegacje złożone z funkcjonariuszy i pracowników poszczególnych wydziałów.

Słów podziękowań, w szczególności skierowanych do najbliższych współpracowników, nie szczędził również sam insp. Roman Gryczka, który kilkukrotnie podkreślił, że udało mu się zbudować od podstaw zespół, na którym mógł polegać w każdej sytuacji. Opierając się na wzajemnym zaufaniu udało im się przebrnąć przez szereg inwestycji i remontów oraz realizować pozostałe zadania pionu logistycznego. Warto podkreślić, że dzięki zaangażowaniu Inspektora Gryczki, we wrześniu 2017 roku, rozpoczęto budowę Akademika dla słuchaczy Szkoły, który w znaczący sposób poprawi warunki bytowe kursantów przebywających w pilskiej Szkole Policji.

 

Przez okres komendantury w Szkole Policji w Pile insp. Roman Gryczka dał się poznać jako człowiek konkretny i niezwykle wymagający, ale jednocześnie wzbudzający sympatię i zaufanie pracowników. W imieniu wszystkich funkcjonariuszy i pracowników jeszcze raz dziękujemy Panu Komendantowi za współpracę i życzymy, by czas emerytury sprzyjał rozwijaniu pasji  i czerpaniu z życia tego, co najlepsze.

 

WK / Paulina Politowska

 

Powrót na górę strony