Integracja wolontariuszy

W minionym tygodniu wolontariusze z naszej Szkoły uczestniczyli w I Forum Szkolnych Klubów Wolontariatu, które odbyło się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile.

Celami wymienionego spotkania było m.in.: stworzenie płaszczyzny współpracy szkolnych klubów wolontariatu działających w szkołach prowadzonych przez powiat pilski, promocja postaw wolontariackich wśród młodzieży, rozwijanie kompetencji społecznych wolontariuszy oraz poszerzanie świadomości prawnej w zakresie funkcjonowania wolontariuszy w Polsce.

Program forum został podzielony na dwie części: plenarną oraz warsztatową. Wolontariusze muszą działać zgodnie z prawem, dlatego istotnym elementem pierwszej części było wystąpienie Łukasza Popławskiego - wykładowcy PWSZ w Pile dotyczące podstaw prawnych wolontariatu w Polsce. W drugiej części odbyło się sześć równoległych sesji warsztatowych. Wolontariusze z pilskiej Szkoły Policji wzięli udział w warsztatach związanych z  „Typami osobowości a motywacją do działalności wolontariackiej”.

Jedną z cech dobrego wolontariusza powinno być dążenie do samodoskonalenia – wolontariusz powinien ustawicznie podnosić swoje umiejętności i doskonalić się wewnętrznie, aby pełniej i skuteczniej pomagać potrzebującym. Znacznie więcej można osiągnąć działając wspólnie niż indywidualnie. Powyższe forum uświadomiło wszystkim wolontariuszom, że takiego współdziałania trzeba się uczyć.

Wojciech Thiel

Powrót na górę strony