Zwalczanie przestępczości korupcyjnej

Data publikacji 03.03.2016

1 marca gościem Szkoły Policji w Pile był płk SG Krzysztof Kruciński - naczelnik Wydziału XIV Zamiejscowego w Gdańsku Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

Zwalczanie przestępczości korupcyjnej 1 marca gościem Szkoły Policji w Pile był płk SG Krzysztof Kruciński - naczelnik Wydziału XIV Zamiejscowego w Gdańsku Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.
Tematem prelekcji, w której udział wzięli słuchacze drugiej edycji kursu specjalistycznego w zakresie zwalczania przestępczości korupcyjnej, była problematyka korupcji kierowanej w stosunku do funkcjonariuszy Straży Granicznej, której towarzyszy udzielanie korzyści materialnych i osobistych w zakresie przemytu towarów akcyzowych, dotarcia do informacji służbowych przez osoby nieuprawnione czy ułatwianie „przerzutu” pochodzących z kradzieży luksusowych samochodów. Jak się okazuje, obszarami najbardziej zagrożonymi w Straży Granicznej tego rodzaju przestępczością są: kontrola ruchu granicznego, ochrona granicy państwowej (tzw. zielonej granicy), kontrola ruchu drogowego, kontrola cudzoziemców, zamówienia publiczne oraz dostęp do danych wykorzystywanych przez funkcjonariuszy SG w trakcie realizacji czynności służbowych. Podczas wykładu omówiono również aspekty prawnokarne korupcji oraz działania podejmowane przez Straż Graniczną w ramach tzw. profilaktyki antykorupcyjnej. Swoistego rodzaju ciekawostką było zagadnienie nielegalnego wydobycia bursztynu, którego złoża są zlokalizowane m.in. w obszarze działania gdańskiego oddziału SG.
Wykład, z elementami dyskusji, wzbogacony o ciekawe prezentacje multimedialne oraz krótki film dydaktyczny, spotkał się z dużym zainteresowaniem słuchaczy. Była to również niepowtarzalna okazja do wzajemnej wymiany doświadczeń. Jest to pierwsza tego typu wizyta przedstawiciela Straży Granicznej w naszej Szkole.
Do ustawowych zadań Straży Granicznej należy rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, w zakresie właściwości Straży Granicznej, a w szczególności przestępstw określonych w art. 228 k.k. (korupcja bierna), art. 229 k.k. (korupcja czynna) i art. 231 k.k. (nadużycie uprawnień/niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza), popełnionych przez pracowników Straży Granicznej w związku z wykonywaniem czynności służbowych, jak również przestępstw określonych w art. 229 k.k., popełnionych przez osoby niebędące funkcjonariuszami lub pracownikami Straży Granicznej w związku z wykonywaniem czynności służbowych przez funkcjonariuszy lub pracowników Straży Granicznej. Natomiast Biuro Spraw Wewnętrznych jest wyspecjalizowaną jednostką organizacyjną Straży Granicznej, powołaną do rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania zagrożeń godzących w wykonywanie ustawowych zadań Straży Granicznej.

autor: Hanna Bigielmajer

(03.03.16)

Powrót na górę strony