Odprawa roczna

Data publikacji 18.02.2016

Początek nowego roku to dobry moment na to, by podsumować i dokonać zestawienia wszystkich aspektów działalności Szkoły oraz przedstawić plan ...

Odprawa roczna Początek nowego roku to dobry moment na to, by podsumować i dokonać zestawienia wszystkich aspektów działalności Szkoły oraz przedstawić plan jej funkcjonowania na najbliższe miesiące. 18 lutego br. w Szkole Policji w Pile, z udziałem Komendanta, jego Zastępców oraz kierowników i przedstawicieli wszystkich komórek organizacyjnych, odbyła się roczna odprawa, podczas której omówione zostały kwestie kadrowe i realizacja zadań z zakresu pionu dydaktycznego i logistycznego.
Odprawę rozpoczął pełniący obowiązki Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Piotr Leciejewski, który omówił m.in.: strukturę służb w polskiej Policji (wskazując, że pilska szkoła należy do części służby kryminalnej i śledczej, które stanowią około 32% całej struktury), ogólną strukturę etatową w szkolnictwie policyjnym, a także kwestie struktury etatowej Szkoły związane z wykształceniem, kwalifikacjami oraz stażem pracy i służby kadry dydaktycznej. W dalszej części Komendant odniósł się do poprawy stanu dyscypliny służbowej w Szkole oraz wyraził zadowolenie ze spadku liczby wypadków (mniej o 39%). Podziękował również wszystkim zatrudnionym za całoroczną pracę. Stwierdził, że szkoła zrealizowała wiele różnych zadań i cieszy go fakt, że wróciła do kształcenia policjantów służby kryminalnej. Na zakończenie swojego wystąpienia wspomniał, że plany na rok 2016 są optymistyczne i ambitne (realizacja kolejnych zadań związanych z budową akademika).

W dalszej części odprawy głos zabrał insp. Piotr Gaca, który przedstawił wykonanie ubiegłorocznych zadań w pionie dydaktycznym. Zastępca Komendanta Szkoły ds. dydaktycznych podkreślił, że miniony rok był pierwszym, kiedy to Szkoła zwiększyła poziom realizacji szkoleń w zakresie służby kryminalnej. Zadania szkoleniowe Szkoły Policji w Pile realizowane były na podstawie zatwierdzonych przez Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji „Planu szkoleń” oraz „Planu doskonalenia zawodowego centralnego” Szkoły Policji w Pile na rok 2015. Realizacja sprecyzowanych w nich zadań doprowadziła do przeprowadzenia ogółem 119 naborów na kursy specjalistyczne, które objęły łącznie 3428 słuchaczy. Wszystkie kursy realizowane w roku 2015 objęły 3833 słuchaczy. Ponadto przemawiający omówił zagadnienia takie jak: efektywność szkolenia, badania ewaluacyjne, które są dobrym miernikiem kontroli realizowanych przedsięwzięć szkoleniowych, działalność wydawniczą (Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny, podręczniki dla nowych kursów), działalność kulturalno-oświatową i wolontaryjną (Ogólnopolski Turniej „Policjant Służby Kryminalnej”, Turniej Klas Policyjnych, Festiwal Kryminału „Kryminalna Piła”, odsłonięcie tablicy upamiętniającej cmentarz żydowski, działalność szkolnego zespołu Avans Blues, działania wspierające WOŚP, współpracę z Caritas, spotkania w szkołach dot. problematyki z zakresu cyberprzestępczości, współpracę z Itaką).

Jako ostatni, zagadnienia z zakresu pionu logistyki, omówił Zastępca Komendanta Szkoły ds. logistycznych – insp. Roman Gryczka. Dokonał on prezentacji struktury planu finansowego, omówił wydatki bieżące oraz realizację zadań wspomnianego pionu. Podczas wystąpienia zapoznał zebranych z przeprowadzonymi zadaniami remontowymi i inwestycyjnymi (nowa instalacja wodociągowa, remont pomieszczeń dydaktycznych, wykonanie projektu budowy akademika) podkreślając, że zrealizowanych zostało blisko 800 zleceń na prace konserwacyjne oraz ok. 700 zamówień publicznych. Na zakończenie Komendant Gryczka opowiedział o potrzebach i planach na rok bieżący. Poza realizacją kolejnych zadań z zakresu przygotowań do budowy akademika, zaplanowany jest również remont pomieszczeń zakwaterowania dla około 150 osób. Końca dobiega także remont pomieszczenia, w którym swoje miejsce ma szkolna galeria sztuki oraz remont klatki schodowej.

Odprawa roczna Odprawa roczna Odprawa roczna Odprawa roczna

autor: Paulina Politowska

(18.02.16)

Powrót na górę strony