Wolontariusze w niebieskich mundurach

Data publikacji 22.12.2014

Kilka dni temu w Galerii Atrium KASZTANOWA w Pile, z inicjatywy Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej, miała miejsce świąteczna akcja „Pusta choinka”.

Wolontariusze w niebieskich mundurach Kilka dni temu w Galerii Atrium KASZTANOWA w Pile, z inicjatywy Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej, miała miejsce świąteczna akcja „Pusta choinka”. Pilskim koordynatorem przedsięwzięcia był ks. Leonard Zych - dyrektor Centrum Charytatywno - Opiekuńczego Caritas w Pile, z którym w ramach działań wolontaryjnych od lat współpracuje pilska Szkoła Policji. Podobnie jak w ubiegłym roku, na stojącej w Galerii choince zawisło 160 symbolicznych bombek, na których wypisane zostały świąteczne marzenia dzieci z najuboższych rodzin z Piły i Szydłowa. Maluchy zostały wytypowane przez nauczycieli i szkolnych pedagogów. Każdy, kto chciał spełnić choć jedno z dziecięcych marzeń, mógł zdjąć bombkę i dokonać zakupu lub wpłacić odpowiednią kwotę na rzecz wybranego dziecięcego marzenia.
Z inicjatywy samorządu szkolnego słuchaczy Szkoły Policji w Pile udało się spełnić kilka marzeń. Były wśród nich prośby o kurtki zimowe, szaliki, rękawiczki, dresy sportowe, plecak, piórnik i przybory szkolne. Do prezentów zostały dołączone gadżety związane z tegorocznymi obchodami jubileuszu 60-lecia powołania pilskiej Szkoły Policji i przekazane na ten szczytny cel przez jej komendanta insp. Jerzego Powieckiego.
W Szkole Policji od wielu lat działają funkcjonariusze bezinteresownie niosący pomoc innym. W działania prospołeczne, które mają miejsce na terenie Piły i powiatu intensywnie angażują się zarówno słuchacze, jak i kadra oraz pracownicy Szkoły. Organizowane są regularne wyjazdy funkcjonariuszy do punktu zbiórki krwi, która służy pacjentom Szpitala Specjalistycznego w Pile i wszystkim potrzebującym tego najcenniejszego leku. W ciągu tego roku policyjni wolontariusze oddali około 60 litrów krwi. Warto również dodać, że przez wiele lat działał w Szkole klub HDK PCK „eRka”, oddano razem 16,5 tysięcy litrów krwi. W Szkole we współpracy z Fundacją DKMS (Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska) z Warszawy oraz samorządem szkolnym słuchaczy, organizowany był Dzień Szpiku Kostnego, podczas którego 139 osób poddało się procedurze badań, która będzie podstawą do rejestracji i ewentualnego dawstwa komórek. Wieloletnim działaczem, promującym idee honorowego krwiodawstwa, jest znany emerytowany funkcjonariusz Szkoły, posiadacz Odznaki Honorowego Dawcy Krwi „Zasłużony dla Zdrowia Narodu” asp. sztab. w st. spocz. Jerzy Kowalewski.
W ramach prowadzonej w Szkole działalności wolontaryjnej słuchacze opiekują się podopiecznymi rozmaitych organizacji społecznych. Organizowane są regularne wyjazdy policjantów ze Szkoły, podczas których pensjonariusze ośrodków zabierani są na spacery i uczestniczą w grach i zabawach. Wolontariusze w niebieskich mundurach spędzili z podopiecznymi wiele godzin, biorąc m.in. udział obchodach Dnia Dziecka, andrzejkach i okolicznościowych świętach. Słuchacze uczestniczą także w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”, czytając i ofiarowując książki oraz prezenty dzieciom w pilskim szpitalu. Tak jak już wspomniano, szkolni wolontariusze, nawiązali współpracę z Centrum Charytatywno - Opiekuńczym CARITAS w Pile oraz podlegającymi mu Warsztatami Terapii Zajęciowej w Leżenicy. Z inicjatywy samorządu, pod kierunkiem podinspektora Wojciecha Thiela, zorganizowano wiele wyjazdów do placówek. Policyjni wolontariusze uczestniczyli w przedsięwzięciach wolontaryjnych organizowanych m.in. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile (Dzień Rodzicielstwa Zastępczego) czy konferencji „Jak wolontariat zmienił moje życie”. Funkcjonariusze i pracownicy Szkoły chętnie uczestniczą też w akcjach wspierających m.in. budowę pilskiego hospicjum czy działalność Towarzystwa Pomocy Chorym im. Stanisławy Leszczyńskiej w Pile, dla którego członków prowadzili wykłady dotyczące bezpieczeństwa seniorów w okresie jesienno - zimowym. Policjanci ze Szkoły (zwłaszcza wykładowcy Zakładu Służby Prewencyjnej – podinspektor Zbigniew Bogusz i kom. Michał Zielonka) współpracują także z Fundacją „Mam marzenie”. To m.in. dzięki ich zaangażowaniu udało się spełnić marzenia: Wojtka, chorego na mukowiscydozę, małego Krzysia oraz 16-letniego Konrada cierpiącego na stwardnienie guzowate.
W Szkole odbywały sie także spotkania nauczycieli powiatu pilskiego i policjantów z instruktorami programu edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”, podczas których omawiane były zagadnienia związane z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej dzieciom. Natomiast wykładowcy Zakładu Interwencji Policyjnych Szkoły w ubiegłym roku przeprowadzili szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla kadry pedagogicznej Publicznego Przedszkola nr 2 Pile oraz uczniów i pracowników internatu Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile. Prowadzący, podkom. Radosław Spychalski, opowiedział uczestnikom o wykonywaniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej u niemowląt, dzieci i osób dorosłych. Omówił także algorytm postępowania w wypadku omdlenia, zadławienia oraz zademonstrował działanie defibrylatora AED. Uzupełnieniem części teoretycznej każdego ze spotkań były ćwiczenia praktyczne na fantomach. Policjanci przeprowadzali także pogadanki dotyczące bezpieczeństwa w drodze do szkoły – przedszkola czy też dla dzieci w wieku przedszkolnym - zachowania się w przypadku napotkania bezpańskiego psa. We współpracy z Fundacją „Psi ratownicy” prowadzili także zajęcia z dogoterapii.
Podczas ogólnopolskiej akcji „Podziel się posiłkiem”, przez 5 dni kilkudziesięciu policjantów z kursu podstawowego, bezinteresownie pracowało przez wiele godzin dziennie pomagając pracownikom i wolontariuszom pilskiego Banku Żywności. Zajmowali się sortowaniem, układaniem i ważeniem zebranych produktów żywnościowych (ponad 39 ton), przyczyniając się w znacznym stopniu do usprawnienia pracy. Oprócz tego od pół roku policjanci odwiedzają co najmniej raz w miesiącu chorego na dziecięce porażenie mózgowe Artura, z którym znajomość rozpoczęła się w czerwcu br. od miasteczka policyjnego odbywającego się w ramach VI Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych. Tam doszło do spotkania mieszkającego w Pile Artura z policjantami, którzy zaopiekowali się Nim i opowiedzieli o pracy w policji. Od tego momentu samorząd objął Artura opieką, a policjanci odwiedzają Go przynajmniej raz w miesiącu oraz zapraszają na organizowane w Szkole przedsięwzięcia (m.in. wrześniowe obchody jubileuszu 60-lecia Szkoły czy też grudniowy wernisaż wystawy prac plastycznych dzieci z Publicznego Przedszkola w Kaczorach „Pies pomocnikiem policjanta”). Funkcjonariuszy ze Szkoły od wielu lat spotykamy także na finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Pilska Szkoła Policji jest laureatem nie tylko odznaczeń za działalność społeczną i kulturalną (od starosty pilskiego, prezydenta Piły, władz województwa), odznaczeń za honorowe krwiodawstwo, ale także kilka lat temu została wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie „Barwy Wolontariatu” i znalazła się w gronie 10 nominowanych (wybranych z ponad tysiąca podmiotów z całej Polski) do tytułu „Wolontariusz Roku”. Spośród finałowej dziesiątki Szkoła zajęła trzecie miejsce. Uroczyste wręczenie nagród - statuetek odbyło się w warszawskim Teatrze Muzycznym „Roma” podczas retransmitowanej przez program 2 TVP Gali Wolontariatu. Policjanci otrzymali nagrodę za działania wolontaryjne, pomoc społeczną, honorowe krwiodawstwo i pomoc potrzebującym.
Działalność społeczna pilskiej Szkoły Policji ma na celu integrację, pomoc i propagowanie wśród młodych funkcjonariuszy policji tak ważnych cech, jak odpowiedzialność, empatia, partnerstwo i opieka nad drugim człowiekiem. Dzięki szeroko zakrojonej działalność wolontaryjnej to zadanie jest w pełni realizowane, z korzyścią dla obydwu stron. Reasumując 60 lat działalności Szkoły, udział we wspomnianych przedsięwzięciach, to tylko wycinek jej działalności z ostatnich lat jej funkcjonowania.

Wolontariusze w niebieskich mundurach Wolontariusze w niebieskich mundurach Wolontariusze w niebieskich mundurach Wolontariusze w niebieskich mundurach
Wolontariusze w niebieskich mundurach Wolontariusze w niebieskich mundurach Wolontariusze w niebieskich mundurach Wolontariusze w niebieskich mundurach
Wolontariusze w niebieskich mundurach Wolontariusze w niebieskich mundurach Wolontariusze w niebieskich mundurach Wolontariusze w niebieskich mundurach
Wolontariusze w niebieskich mundurach Wolontariusze w niebieskich mundurach Wolontariusze w niebieskich mundurach Wolontariusze w niebieskich mundurach

autor: Anna Fons

(22.12.14)

Powrót na górę strony