Przestępczość samochodowa od podstaw

Data publikacji 11.12.2013

,,Pełnienie służby na drodze a istota zwalczania przestępczości samochodowej” - pod takim tytułem odbył się wykład, wzbogacony prezentacją multimedialną ...

Przestępczość samochodowa od podstaw ,,Pełnienie służby na drodze a istota zwalczania przestępczości samochodowej” - pod takim tytułem odbył się wykład, wzbogacony prezentacją multimedialną oraz filmami, przygotowany przez wykładowców Zakładu Służby Prewencyjnej podinsp. Zbigniewa Bogusza i podkom. Michała Zielonkę.
Zwalczanie przestępczości samochodowej powinno obywać się w sposób kompleksowy i zorganizowany, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprzyjających temu przestępstwu. Zgodnie z tą zasadą, wykładowcy, w ramach doskonalenia zawodowego i nowo powstałego koła naukowego, działającego przy Zakładzie Służby Prewencyjnej, przeprowadzili pierwsze z cyklu warsztatów, których motywem przewodnim jest zwalczanie szeroko rozumianej przestępczości samochodowej. Celem warsztatów jest wzbogacenie wiedzy słuchaczy kursu podstawowego z wyżej wymienionej tematyki. Prelegenci zwrócili szczególną uwagę na specyfikę przestępczości samochodowej, poruszając następujące zagadnienia:

  • podstawy prawne znakowania pojazdów,
  • numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) – w ujęciu historycznym,
  • części składowe VIN-u,
  • inne oznaczenia nanoszone w pojeździe przez producenta,
  • sposoby nielegalnej zmiany VIN-u,
  • przestępczość samochodowa w ujęciu statystycznym,
  • słownik złodziei samochodowych,
  • metody taktyczno - techniczne dokonywania kradzieży,
  • protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie i przesłuchania w charakterze świadka osoby zawiadamiającej o kradzieży pojazdu.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem słuchaczy, dlatego też planowane są następne szkolenia z powyższego zakresu oraz innych zagadnień, w celu poszerzenia wiedzy zawodowej młodych adeptów sztuki policyjnej z zakresu prewencji, prawa i kryminalistyki.

autor: Krzysztof Opaliński

(11.12.13)

Powrót na górę strony