Okrągła dziesiątka

Data publikacji 05.12.2013

Rozpoczęliśmy ostatnią w tym roku, dziesiątą, edycję szkolenia zawodowego podstawowego. Uczestniczy w niej 81 słuchaczy z garnizonów: kujawsko - pomorskiego ...

Okrągła dziesiątka Rozpoczęliśmy ostatnią w tym roku, dziesiątą, edycję szkolenia zawodowego podstawowego. Uczestniczy w niej 81 słuchaczy z garnizonów: kujawsko - pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Zanim trafią do służby, muszą ukończyć prawie półroczne szkolenie, zdać egzamin końcowy oraz odbyć proces adaptacji zawodowej.
Przed Szkołą stoi zadanie przygotowania ich do właściwej realizacji zadań. W ramach procesu szkolenia, jego uczestnicy zgłębić będą wiele zagadnień, m.in. ustalanie okoliczności zdarzeń i zabezpieczenia ich miejsca, zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz podejmowanie interwencji, poszukiwanie osób i rzeczy oraz ujawnianie sprawców przestępstw, podejmowanie czynności wobec uczestników ruchu drogowego, wykonywanie czynności w sprawach o wykroczenia, a także będą zdobywać doświadczenie w zakresie umiejętności strzeleckich oraz taktyki i technik interwencji. W sumie realizacja wszystkich elementów zajmie 992 godziny zajęć dydaktycznych.

Okrągła dziesiątka Okrągła dziesiątka Okrągła dziesiątka Okrągła dziesiątka
Okrągła dziesiątka Okrągła dziesiątka Okrągła dziesiątka Okrągła dziesiątka

autor: Artur Godlewski

(05.12.13)

Powrót na górę strony