Opiekunowie służbowi

Data publikacji 06.09.2013

Grupa 20 słuchaczy z garnizonów pomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego zakończyła szkolenie na kursie specjalistycznym ...

Opiekunowie służbowi Grupa 20 słuchaczy z garnizonów pomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego zakończyła szkolenie na kursie specjalistycznym dla opiekunów realizujących zadania związane z adaptacją zawodową policjantów w okresie służby przygotowawczej. Uroczystego wręczenia świadectw dokonał Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Jerzy Powiecki.
Pierwsze doświadczenia pracownika mają decydujący wpływ na jego karierę zawodową. W trakcie tych doświadczeń dochodzi do zetknięcia się jego oczekiwań z oczekiwaniami instytucji, dlatego tak ważny jest proces adaptacji, który zaczyna się z chwilą przyjęcia policjanta do służby w Policji, a kończy się z upływem okresu służby przygotowawczej. Osoby wytypowane do pełnienia funkcji opiekuna są jednym z podmiotów współodpowiedzialnych za prawidłowe przygotowanie nowej kadry policyjnej. Dlatego głównym celem kursu jest właściwe przygotowanie wskazanych funkcjonariuszy do pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji.

Opiekunowie służbowi Opiekunowie służbowi Opiekunowie służbowi

autor: Wojciech Thiel

(06.09.13)

Powrót na górę strony