Nowy początek (roku)

Data publikacji 03.09.2013

Komendant Szkoły insp. Jerzy Powiecki uczestniczył w dwóch ważnych uroczystościach: powiatowych oraz miejskich obchodach inaugurujących nowy rok szkolny.

Nowy początek (roku) Komendant Szkoły insp. Jerzy Powiecki uczestniczył w dwóch ważnych uroczystościach: powiatowych oraz miejskich obchodach inaugurujących nowy rok szkolny. Gospodarzem pierwszej z wymienionych był współpracujący z nami Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile.
W obydwu galach uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, poczty sztandarowe szkół z Piły i powiatu oraz zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in. Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego – Tomasz Bugajski, Starosta Pilski – Mirosław Mantaj, Prezydent Miasta Piły – Piotr Głowski wraz z I Zastępcą – Krzysztofem Szewcem oraz posłowie i senatorowie RP.
Podczas uroczystości miały miejsce mianowania i ślubowania nauczycielskie, dyrektorskie, wręczenie gratulacji osobom, które uzyskały najwyższą liczbę punktów przy rekrutacji. Zgodnie z wieloletnią tradycją, odbyło się także uroczyste ślubowanie nowo przyjętych uczniów, a bogatą część artystyczną stanowiły występy uczniów i ich nauczycieli (piosenki, recytacje, taniec z szarfami, przedstawienie). Nie zabrakło też życzeń dla wszystkich uczniów oraz podziękowań za ich aktywność na wielu polach, zwłaszcza w działalności wolontaryjnej. Warto dodać, że w bieżącym roku naukę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile rozpoczęły trzy klasy pierwsze o profilu policyjnym, czyli 101 uczniów.

Nowy początek (roku) Nowy początek (roku) Nowy początek (roku) Nowy początek (roku)
Nowy początek (roku) Nowy początek (roku) Nowy początek (roku) Nowy początek (roku)

autor: Anna Fons

(03.09.13)

Powrót na górę strony