W jedności siła

Data publikacji 07.11.2011

Dzisiejsza uroczystość podpisania porozumienia w zakresie prowadzonej działalności dydaktyczno-szkoleniowej pomiędzy Szkołą Policji w Pile a Centrum ...

W jedności siła Dzisiejsza uroczystość podpisania porozumienia w zakresie prowadzonej działalności dydaktyczno-szkoleniowej pomiędzy Szkołą Policji w Pile a Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, jest zwieńczeniem kontaktów, które zostały zapoczątkowane w grudniu 2010 r. Zakończyliśmy wówczas pierwszą edycję warsztatów szkoleniowych pod nazwą ?Oględziny miejsca znalezienia zwłok?, zorganizowanych przez Szkołę i Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji.

W jedności siła Kolejnym krokiem, który przypieczętował dzisiejsze wydarzenie była majowa wizyta w naszej Szkole płk. Wiesława Chrzanowskiego ? Komendanta Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim oraz Bogumiła Sakowskiego z Wydziału Dydaktycznego Centrum, którzy przybyli na zaproszenie Komendanta Szkoły, insp. Jerzego Powieckiego. Wizyta ta związana była z nawiązaniem szerszych kontaktów i rozwojem dotychczasowej współpracy, której efektem jest podpisane dziś porozumienie.

W jedności siła Celem współpracy pomiędzy Szkołą a Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim jest m.in. podnoszenie poziomu realizacji szkolenia i doskonalenia zawodowego, np. poprzez staże zawodowe i dydaktyczne kadry nauczającej oraz rozwijanie kontaktów pomiędzy kadrą kierowniczą, kadrą dydaktyczną poprzez udział przedstawicieli Szkoły i Centrum w konferencjach, seminariach, warsztatach oraz innych formach działalności szkoleniowej i naukowej, a także prowadzenie wybranych zajęć dydaktycznych przewidzianych w programach szkolenia na zasadach wzajemności.

W uroczystości podpisania porozumienia uczestniczyli: płk Wiesław Chrzanowski ? Komendant Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, mjr Piotr Siuchninski ? Kierownik Cyklu Kryminalnego Centrum, p. Bogumił Sakowski z Wydziału Dydaktycznego Centrum oraz kierownictwo Szkoły Policji z Komendantem insp. Jerzym Powieckim na czele.

W jedności siła W jedności siła W jedności siła W jedności siła

autor: Anna Fons

(21.09.11)

Powrót na górę strony