Niemieccy goście w Szkole

Data publikacji 07.11.2011

Szkołę odwiedziła delegacja Izby Przemysłowo-Handlowej (IHK) z Magdeburga, która gościła w grodzie Staszica ...

Niemieccy goście w Szkole Szkołę odwiedziła delegacja Izby Przemysłowo-Handlowej (IHK) z Magdeburga, która gościła w grodzie Staszica na zaproszenie pilskiego Stowarzyszenia Emerytowanych Policjantów Ruchu Drogowego (SEPERD). Celem wizyty były rozmowy w sprawie wspólnego przedsięwzięcia dotyczącego transportu drogowego.
Goście, pod przewodnictwem Wolfganga Milana - dyrektora Wydziału Transportu i Turystyki IHK, zostali przyjęci przez Komendanta Szkoły insp. Jerzego Powieckiego. W składzie niemieckiej delegacji, która uczestniczyła w specjalnie zorganizowanym spotkaniu z kadrą dydaktyczną Szkoły, znaleźli się również: Karl Schmid - ekspert w zakresie planowania ruchu drogowego, Johann Michael Borchers - były dyrektor Wydziału Policji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Landu Saksonia Anhalt oraz Sven Erichson - kierownik Europejskiego Biura Organizacyjnego Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Saksonii Anhalt. Niemieccy goście w Szkole Delegacji towarzyszyli także reprezentanci pilskiego SEPERD: Witold Kapustyński oraz Dariusz Kowalski (były Komendant naszej Szkoły).
Podczas pobytu goście obejrzeli prezentację multimedialną dotyczącą historii naszej Szkoły i dziejów jej budynku, a także odbyli krótką wycieczkę zakończoną pamiątkową fotografią. Komendant Szkoły wyraził nadzieję na kontynuację wzajemnych kontaktów.

Niemieccy goście w Szkole Niemieccy goście w Szkole Niemieccy goście w Szkole
Niemieccy goście w Szkole Niemieccy goście w Szkole Niemieccy goście w Szkole

autor: Anna Fons

(14.09.11)

Powrót na górę strony