Nowości wydawnicze

Data publikacji 07.11.2011

Księgozbiór szkolnej biblioteki niedawno został poszerzony o dwie kolejne pozycje z zakresu literatury zawodowej. Pierwszą z nich jest ...

Nowości wydawnicze Księgozbiór szkolnej biblioteki niedawno został poszerzony o dwie kolejne pozycje z zakresu literatury zawodowej.

Nowości wydawnicze Pierwszą z nich jest wzbogacona materiałami poglądowymi (protokołami oględzin, dokumentacją fotograficzną oraz szkicami kryminalistycznymi) publikacja pt. Materialnoprawne i kryminalistyczne aspekty przestępstwa zabójstwa autorstwa Marzeny Brzozowskiej i Marii Kaczmarek. Opracowanie skierowane jest w szczególności do policjantów służby kryminalnej, zainteresowanych problematyką zabójstw w aspekcie prawnym i kryminalistycznym. Publikacja uwzględnia aktualną literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo, dzięki czemu stanowi kompendium wiedzy m.in. z zakresu zabójstw w typie podstawowym, uprzywilejowanym i kwalifikowanym, metod i motywów działania sprawców zabójstw, postępowania Policji po uzyskaniu informacji o zabójstwie, taktyki ujawniania i ścigania sprawców oraz specyfiki postępowania w sprawach o zabójstwa na tle seksualnym.

Nowości wydawnicze Druga z wymienionych publikacji stanowi pomoc w poznaniu wielu aktów prawnych i zrozumieniu, na ich podstawie, procedur postępowania karnego, w myśl których policjanci komórek dochodzeniowo-śledczych są zobligowani procedować przy takich czynnościach jak np. przyjęcie informacji o przestępstwach ściganych w trybie publicznoskargowym i prywatnoskargowym, przeprowadzanie postępowań sprawdzających, czy wszczęcie śledztwa/dochodzenia.

Przyjęcie informacji o przestępstwie. Postępowanie sprawdzające. Odmowa wszczęcia postępowania. Wszczęcie postępowania przygotowawczego, autorstwa Jolanty Curyło, to publikacja, która ze względu na swoją tematykę skierowana jest przede wszystkim do słuchaczy kursów specjalistycznych z zakresu specjalizacji dochodzeniowo-śledczej i słuchaczy kursów w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej. Niektóre zagadnienia mogą być jednak pomocne dla słuchaczy kursów zawodowych podstawowych.

Inne pozycje z zakresu literatury zawodowej dostępne są w dziale E-biblioteka.

autor: Waldemar Hałuja

(09.09.11)

Powrót na górę strony