Zakończenie roku szkoleniowego

Z ostatnimi dniami 2019 roku pożegnaliśmy słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego i kursu specjalistycznego.

Dla ponad 80 słuchaczy zakończenie kalendarzowego roku zbiegło się z zakończeniem szkoleń, w których uczestniczyli. Najmłodsi adepci służby policyjnej, zdając egzamin zamykający szkolenie zawodowe podstawowe, otworzyli nowy etap swojej ścieżki zawodowej. Większość z nich mogła już wraz z rozpoczętym 2020 rokiem podjąć pierwszą służbę patrolową w komórkach organizacyjnych macierzystych garnizonów.

Absolwenci kursu specjalistycznego dla policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze zostali przygotowani do realizacji zadań w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstw kryminalnych z zastosowaniem form i metod pracy operacyjnej.

W uroczystości zakończenia szkoleń uczestniczyli: zastępca Komendanta mł. insp. Michał Kominowski, kierownicy komórek dydaktycznych oraz kadra dydaktyczna Szkoły.

 

WP/L.Koźmiński

  • Zakończenie roku szkoleniowego
  • Zakończenie roku szkoleniowego
  • Zakończenie roku szkoleniowego
  • Zakończenie roku szkoleniowego
  • Zakończenie roku szkoleniowego
Powrót na górę strony