10 grudnia Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka

Każdego 10 grudnia w rocznicę podpisania w 1948 roku Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka na świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. To już kolejny rok, w którym w obchody włączyła się polska Policja organizując tzw. Tydzień Praw Człowieka w Policji.

Dzień Praw Człowieka jest to święto obchodzone corocznie 10 grudnia, a  ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku.  Dzień ten poświęcony jest obrońcom  praw człowieka walczącym o poszanowanie praw człowieka. Historia pokazuje, jak wiele osób z różnych kontynentów i kultur wkładało wysiłek w działania zapewniające przestrzeganie praw i wolności człowieka. Wiele z tych osób doznało prześladowań, skazywanych było na długoletnie wyroki więzienia lub nawet karę śmierci. Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka są okazją do uczczenia ich odwagi i osiągnięć, ale także zwrócenia uwagi na zagadnienia współczesnego świata.

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw, a każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby – te fundamentalne dla każdego wartości są zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ogłoszonej 10 grudnia 1948 r. na obradującej w Paryżu Trzeciej Sesji Ogólnego Zgromadzenia ONZ.

Również w  grudniu, lecz  2004 roku w polskiej Policji powołano unikatowy w Europie długofalowy projekt, który stanowią  policyjni pełnomocnicy ds. ochrony praw człowieka funkcjonujący w Komendzie Głównej Policji, Komendzie Stołecznej Policji, komendach wojewódzkich Policji, Centralnym Biurze Śledczym Policji oraz szkołach Policji. Są to osoby, które na co dzień urzeczywistniają wymiar Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz wiele innych dokumentów i aktów prawa krajowego, a także międzynarodowego.

 

WOSiD/J.Czechowski

Powrót na górę strony