Czas pożegnania z mundurem

Przyszedł czas na pożegnanie z mundurem powszechnie szanowanego i lubianego kolegi, który przechodzi na zasłużoną emeryturę. W sali konferencyjnej Szkoły Policji w Pile odbyło się uroczyste pożegnanie podinsp. Andrzeja Harendy.


W trakcie uroczystej odprawy Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beata Różniak-Krzeszewska oraz Zastępcy Komendanta Szkoły – mł. insp. Michał Kominowski i nadkom. dr Marcin Druszcz wręczyli upominki mające przypominać czas spędzony w Szkole.

Podinsp. Andrzej Harenda rozpoczął służbę w Policji z dniem 20 sierpnia 1996 r. i od początku pełnił ją na różnych stanowiskach w pilskiej Szkole. W okresie pełnienia służby na stanowisku starszego wykładowcy Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych odznaczał się samodzielnością, właściwą organizacją pracy i umiejętnością wykorzystania doświadczenia zawodowego. Jako nauczyciel policyjny taktyki i technik interwencji osiągał bardzo dobre wyniki w kształceniu słuchaczy. Podinsp. Andrzej Harenda był wyróżniany za wzorową służbę nagrodami Komendanta Szkoły Policji w Pile, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji. 

 

Ponadto został odznaczony:

1)      Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant” – 2013 r.

2)      Brązowym Medalem „Za Długoletnią Służbę” – 2014 r.

3)      Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant” – 2016 r.

 

Powierzone do realizacji zadania wykonywał wzorowo i z zaangażowaniem, prowadząc zajęcia na wysokim poziomie merytorycznym i dydaktycznym. Swoją postawą w służbie dbał o właściwy wizerunek Policji oraz Szkoły Policji w Pile.

 

Życzymy naszemu serdecznemu koledze zdrowia i realizacji życiowych planów na kolejnym etapie życia.

 

WK/ Sebastian WEGNER

Powrót na górę strony