Praktyka czyni mistrza

W dniu 21 lutego 2019 r. w Szkole Policji w Pile odbyły się fakultatywne wykłady poświęcone problematyce kontroli stanu technicznego pojazdów poruszających się po drogach, a także śladów kryminalistycznych pozostawionych na miejscach przestępstw.

Prowadzącymi zajęcia byli wykładowcy Szkoły Policji w Pile podkom. Bartosz Ogrodniczuk z Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych oraz st. asp. Maciej Galar
z Zakładu Służby Kryminalnej. Wykład został przeprowadzony z podziałem na dwie części. W pierwszej, szczególną uwagę zwrócono na aspekty praktyczno-techniczne przy wykonywaniu kontroli stanu technicznego pojazdów osobowych i ciężarowych, w tym szczegółowej kontroli autobusów. Wskazane zostały konkretne elementy układów hamulcowych, jezdnych i zawieszania, które mają kluczowy wpływ na bezpieczeństwo poruszania się pojazdem podlegających sprawdzeniu. Uczestniczących w wykładzie słuchaczy zapoznano również z procedurą zatrzymywania dowodu rejestracyjnego w oparciu o zmiany przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Druga część wykładu dotyczyła tematyki zabezpieczenia miejsca znalezienia zwłok, ze zwróceniem uwagi na możliwość występowania różnych śladów kryminalistycznych. Przedstawiono tematykę zabezpieczenia miejsca wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Następnie omówiono problematykę samobójstw, a także zwrócono uwagę na istotę śladów biologicznych pod kątem kontaminacji.

 

Bartosz Ogrodniczuk, Maciej Galar

Powrót na górę strony