Zakończenie kursów OR-III/18 oraz SZP-V/18

W minionym tygodniu w Szkole Policji w Pile dobiegły końca dwa szkolenia, które rozpoczęły się w 2018 roku. Łącznie 105 policjantów, po uzyskaniu pozytywnych wyników z egzaminów końcowych odebrało świadectwa z rąk Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Pile ds. dydaktycznych mł. insp. Michała Kominowskiego.


W czwartek, 7 lutego, odbyło się zakończeniu kursu specjalistycznego OR-III/18.  Uczestnicy doskonalenia zawodowego dla policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze podczas trzymiesięcznego szkolenia wzbogacali swoją wiedzę i umiejętności związane z realizacją swoich obowiązków w jednostkach terenowych Policji, tj. w zakresie: prowadzenia postępowania przygotowawczego i pracy operacyjnej, realizowania procesu wykrywczego wybranych przestępstw, doskonalenia strzeleckiego i umiejętności udzielania pierwszej pomocy.


W dniu 8 lutego zakończyła się kolejna edycja szkolenia zawodowego podstawowego SZP-V/18. Po blisko siedmiu miesiącach nauki, 65 młodych funkcjonariuszy, bogatszych o nowe umiejętności, powróciło do swoich macierzystych jednostek, gdzie rozpocznie się ich dalsza służba.

Wszystkim absolwentom życzymy powodzenia podczas wykonywania trudnego i odpowiedzialnego zawodu policjanta.

SP/Sebastian Wegner
 

Powrót na górę strony