Konferencja naukowa „Reforma prawa wykroczeń”

W dniu 09 stycznia bieżącego roku, wykładowcy pilskiej szkoły: podinsp. Alina Dowejko i mł. asp. Magdalena Borowiak uczestniczyły w konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Prawa Karnego INP PAN pt. „Reforma prawa wykroczeń”.

Na konferencji zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu badawczego realizowanego pod kierownictwem dra hab. Pawła Daniluka prof. INP PAN w Instytucie Nauk Prawnych PAN. W trakcie konferencji, której przewodniczył prof. dr hab. Ryszard Stefański, swoje referaty przedstawili: dr hab. Paweł Daniluk prof. INP PAN, dr hab. Marek Kulik prof. UMCS, dr Piotr Gensikowski, dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara prof. INP PAN, dr Katarzyna Łucarz UWr. Wszyscy zabierający głos byli zgodni co do tego, że prawo wykroczeń wymaga gruntownej reformy na wielu płaszczyznach, począwszy od rozwiązań zawartych w części ogólnej, takich jak: formy zjawiskowe, środki oddziaływania wychowawczego, system środków karnych, czy zasady odpowiedzialności za popełnienie wykroczenia, jak i w części szczególnej dotyczących zaktualizowania o nowe wykroczenia i usunięcie tych przepisów, które już są „martwe”, czy też kwestii związanych z dalszym utrzymaniem tzw. czynów przepołowionych.

W trakcie dyskusji i rozmów kuluarowych dało się zauważyć pewne różnice pomiędzy stanowiskiem środowiska sędziowskiego i doktrynalnego, co oceniono pozytywnie z nadzieją na zaowocowanie dobrymi rozwiązaniami w trakcie dalszej pracy, której wyniki zostaną zaprezentowane na kolejnej konferencji w przyszłym roku.

ZSK/Sebastian Wegner

Powrót na górę strony