Profilaktyka dla powiatów

Zapobieganie jest podstawowym zadaniem naszej formacji i wynika bezpośrednio z ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji. Zagadnienie to obejmuje także działania profilaktyczne, mające utrwalić dobre nawyki i prawidłowe postawy oraz wskazać potencjalne zagrożenia.


W tą ideę doskonale wpisuje się udział wykładowców Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile w konferencji poświęconej bezpieczeństwu młodzieży zorganizowanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance.

W dniu 3 stycznia podkom. Sebastian Polak oraz mł. asp. Radosław Słabaczewski przeprowadzili wykłady dla uczniów trzcianeckich szkół. Na zajęciach podjęto tematykę zagrożeń wynikających z zażywania środków psychoaktywnych oraz bezpieczeństwa korzystania z Internetu. Kreowanie właściwych postaw oraz świadomość zagrożeń ma bowiem kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa młodzieży. W konferencji uczestniczyli także: burmistrz Trzcianki – Krzysztof Wojciech Jaworski, przedstawiciele MGOPS oraz funkcjonariusze Komisariatu Policji w Trzciance.

ZSK/Sebastian Wegner
 

Powrót na górę strony