Nowe pozycje wydawnicze

Data publikacji 14.06.2011

Okres jesienno-zimowy sprzyja intensyfikacji prac związanych z działalnością wydawniczą. Ostatnio światło dzienne ujrzały kolejne pozycje, m. in. ?Wybrane aspekty ...

Okres jesienno-zimowy sprzyja intensyfikacji prac związanych z działalnością wydawniczą. Ostatnio światło dzienne ujrzały kolejne pozycje, m. in. ?Wybrane aspekty postępowania wobec nieletnich? Wioletty Pietrzyk, ?Taktyka postępowania Policji w sprawach o przestępstwa zgwałcenia? Sławomira Prusika oraz ?Narkomania i przestępczość z nią związana? Jarosława Zientkowskiego.


Nowe pozycje wydawnicze Wioletta Pietrzyk ?Wybrane aspekty postępowania wobec nieletnich?. Publikacja zawiera materiały dotyczące postępowania w sprawach nieletnich. Autorka zebrała w jedną całość najistotniejsze zagadnienia związane z postępowaniem policjantów względem nieletnich w codziennej służbie. Praca napisana została w oparciu o uregulowania Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich a także zadania Policji w zakresie zapobiegania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz ścigania sprawców czynów karalnych wynikające z przepisów wykonawczych. Zawiera wyjaśnienie podstawowych pojęć, określenie zadań na poszczególnych stanowiskach służbowych, opis trybu podejmowania czynności związanych z zatrzymaniem i przesłuchaniem nieletniego oraz sposobu postępowania policjanta w konkretnych sytuacjach. Opracowanie zaopatrzone jest również w załączniki stanowiące zbiór podstawowej dokumentacji sporządzanej przez policjanta z czynności w sprawach nieletnich.


Nowe pozycje wydawnicze Sławomir Prusik ?Taktyka postępowania Policji w sprawach o przestępstwa zgwałcenia?. Opracowanie poświęcone jest problematyce przestępstwa zgwałcenia. Główny akcent w tym opracowaniu został położony na czynności wykrywacze, jakie podejmuje Policja w tych sprawach. W publikacji została przedstawiona cała procedura postępowania od chwili uzyskania informacji o zgwałceniu, poprzez sposób postępowania z ofiarą przestępstwa, badania lekarskie, oględziny, typowanie sprawców oraz dalsze czynności wykrywacze. Została również przedstawiona specyfika prowadzenia działań wykrywczych w sprawach przestępstw zgwałceń zbiorowych i seryjnych. Adresatem publikacji są policjanci służby kryminalnej odbywający szkolenie na kursach specjalistycznych wykonujący czynności operacyjno-rozpoznawcze i prowadzący postępowania przygotowawcze.


Nowe pozycje wydawnicze Jarosław Zientkowski ?Narkomania i przestępczość z nią związana?. Autor publikacji opisuje w niej najważniejsze zagadnienia związane z narkomanią, oraz wybranymi działaniami Policji skierowanymi przeciwko przestępczości narkotykowej w Polsce m.in. opis problematyki narkomanii przestępczości narkotykowej, rodzaje środków odurzających i substancji psychotropowych, oraz symptomy występujące po ich zażyciu, oraz przedmioty świadczące o zażywaniu narkotyków, narkotyków także wybrane zagadnienia z działań policyjnych skierowanych przeciwko przestępczości narkotykowej. Ponadto zamieszczono w niej podstawowe zwroty używane przez narkomanów, oraz ciekawą (w ujęciu tabelarycznym) wiedzę dotyczącą samych narkotyków. Wiedza ta może być przydatna szczególnie dla policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej.

(02.12.08)

Powrót na górę strony