Bezcenny dar

Data publikacji 14.06.2011

Z udziałem starosty pilskiego Tomasza Bugajskiego oraz zastępcy prezydenta Piły Pawła Dahlke w Starostwie Powiatowym odbyły się uroczyste obchody 50-lecia honorowego krwiodawstwa PCK na ziemi pilskiej. ...

Bezcenny dar Z udziałem starosty pilskiego Tomasza Bugajskiego oraz zastępcy prezydenta Piły Pawła Dahlke w Starostwie Powiatowym odbyły się uroczyste obchody 50-lecia honorowego krwiodawstwa PCK na ziemi pilskiej. Bezcenny dar W krzewieniu idei czerwonokrzyskiej mają także udział kadra i słuchacze Szkoły. W dowód uznania długoletni prezes działającego w Szkole Klubu HDK PCK ?eRka?, emerytowany funkcjonariusz Jerzy Kowalewski, został odznaczony Odznaką Honorową PCK III stopnia. Bezcenny dar Wyróżnienie z rąk starosty pilskiego otrzymał także asp. sztab. Mariusz Saks (Wydział Łączności i Informatyki).

W trakcie uroczystości zaprezentowano rocznicową publikację autorstwa Wojciecha Kicmana, której część została poświęcona Szkole i Klubowi HDK PCK ?eRka?. Poniżej prezentujemy fragmenty tego wydawnictwa.

Klub HDK PCK ?eRka? przy Szkole Policji w Pile*

Klub powstał w listopadzie 1982 r. jego założycielem i pierwszym prezesem był Krzysztof Stawikowski, odznaczony Odznaką Honorową PCK II st.(1994) i III st.(1986). Klub formalnie zaczął działać 7 grudnia 1983 r., kiedy to na walnym zebraniu wybrano na prezesa Klubu Marka Kąckowskiego. Klub w chwili powstania liczył 50 członków. Jest to Klub nietypowy. Stałymi członkami Klubu są jedynie pracownicy Szkoły Policji, natomiast krew oddają głównie słuchacze różnych, specjalistycznych kursów odbywających się na terenie Szkoły. Są to wolontariusze, którym zostają ?zaszczepione? idee honorowego krwiodawstwa i zasady działania PCK, a po opuszczeniu murów Szkoły są oni najlepszymi ambasadorami PCK w nowych miejscach pracy i służby (?).

Jego główne przedsięwzięcia to otwarte akcje poboru krwi. Do 2008 r. słuchacze Szkoły oddali jej ponad 16 tys. litrów. Pod względem aktywności Klub jest jednym z najlepszych w Wielkopolsce.

W styczniu 2008 r. w ramach konkursu ?Barwy Wolontariatu? Szkoła Policji w Pile zajęła trzecie miejsce w ogólnopolskim finale tego konkursu. Zajęcie tak wysokiej lokaty było możliwe głównie dzięki aktywnej działalności Klubu HDK PCK ?eRka? oraz za opiekę nad mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie i działania na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (pobory krwi). Wieloletnim Prezesem Klubu jest aspirant sztabowy Jerzy Kowalewski, który w 2007 r. został zgłoszony do najwyższego wyróżnienia dla krwiodawców, jakim jest nadawana przez ministra zdrowia odznaka ?Honorowy Dawca Krwi ? Zasłużony dla Zdrowia Narodu?.

Klub posiada swój regulamin, zatwierdzony przez Komendanta Szkoły oraz, jako jedyny w północnej Wielkopolsce, dwustopniową Odznakę Klubową (?).

Klub w dniu 28 listopada 2003 r. został zbiorowo odznaczony Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia. Szkoła Policji w Pile, m.in. za stwarzanie sprzyjającego klimatu do działalności Klubu została zbiorowo wyróżniona Odznaką Honorową PCK II stopnia (?) oraz dwukrotnie Odznaką Honorową PCK III stopnia (?). Aktualnie Klub liczy 10 członków i 132 wolontariuszy.


*Wojciech Kicman: 50 lat Honorowego Krwiodawstwa PCK na ziemi pilskiej 1958 ? 2008, Piła 2008.

Bezcenny dar Bezcenny dar Bezcenny dar Bezcenny dar

(27.11.08)

Powrót na górę strony