Policyjne praktyki w terenie

Data publikacji 08.06.2011

Po raz kolejny słuchacze Szkoły Policji w Pile w ramach praktyki zawodowej pełnią służby patrolowo- interwencyjne na ulicach Piły, Wałcza, Szczecinka i Złotowa.

Policyjne praktyki w terenie Po raz kolejny słuchacze Szkoły Policji w Pile w ramach praktyki zawodowej pełnią służby patrolowo-interwencyjne na ulicach Piły, Wałcza, Szczecinka i Złotowa. Młodzi policjanci, podczas patroli pieszych, mogą w praktyce wykorzystać zdobytą w szkole wiedzę z zakresu taktyki pełnienia służby. Policyjne praktyki w terenie Wcześniej jednak słuchacze musieli pozytywnie zaliczyć egzaminy, m.in. z zakresu stosowania środków przymusu bezpośredniego, przeprowadzania interwencji oraz elementów prawa karnego.

Policyjne praktyki w terenie Słuchacze patrolują wyznaczone rejony miasta pod nadzorem wykładowców Zakładu Prewencji i doświadczonych policjantów z komend powiatowych ww. miejscowości. Taka forma współpracy z jednostkami terenowymi stanowi niezwykle ważny element szkolenia, który jednocześnie wpływa na podniesienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Policyjne praktyki w terenie Policyjne praktyki w terenie Policyjne praktyki w terenie Policyjne praktyki w terenie

(29.05.08)

Powrót na górę strony