Optimus magister bonus liber

Data publikacji 08.06.2011

Można polemizować z twierdzeniem, że ?dobra książka jest najlepszym nauczycielem?. Nie chcąc opowiadać się po żadnej ze stron rozwijamy te i inne aspekty działalności dydaktycznej...

Można polemizować z twierdzeniem, że ?dobra książka jest najlepszym nauczycielem?. Nie chcąc opowiadać się po żadnej ze stron rozwijamy te i inne aspekty działalności dydaktycznej.

Optimus magister bonus liber

W ostatnim czasie nasza biblioteczka wzbogaciła się o kolejne pozycje. Są to: ?Wybrane wykroczenia z części szczególnej kodeku wykroczeń? pod redakcją Krzysztofa Dereniowskiego, ?Przesłuchanie świadka w sprawach o wykroczenia? Zbigniewa Wlazło, ?Wybrane metody weryfikacji zeznań i wyjaśnień? Anety Wróblewskiej, a także ?Planowanie czynności wykrywczych? Wiesława Malowanego i Piotra Herbowskiego, ?Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji? Krzysztofa Sawickiego oraz ?Wniosek o ukaranie? Zbigniewa Wlazło.

Optimus magister bonus liber Optimus magister bonus liber Optimus magister bonus liber Optimus magister bonus liber

(19.05.08)

Powrót na górę strony