Lepiej zapobiegać... czyli PaT w szkole

Data publikacji 15.06.2011

PaT to skrót od nazwy programu "Profilaktyka a Teatr" obejmującego swoim działaniem cztery obszary: działanie, informację, edukację oraz akcję o nazwie "Przystanek PaT".

PAT PaT to skrót od nazwy programu "Profilaktyka a Teatr" obejmującego swoim działaniem cztery obszary: działanie, informację, edukację oraz akcję o nazwie "Przystanek PaT". PaT stał się jednym z tematów spotkania (zorganizowanego w ramach współpracy z Zespołem Szkół Technicznych w Jastrowiu) uczniów i nauczycieli lokalnych szkół z władzami miasta oraz policyjnymi specjalistami ds. nieletnich. Podobne zebranie odbyło się także w Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie. W obu spotkaniach uczestniczyli też wykładowcy i słuchacze naszej Szkoły, m.in. kom. Wioletta Pietrzyk z Zakładu Prewencji, która przedstawiła wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów wymienionych szkół, a dotyczących rozpoznania zagrożeń zjawiskiem narkomanii. Pani komisarz poprowadziła również dyskusję na temat uzależnień. Z kolei podinsp. Jarosław Zientkowski z Zakładu Taktyki i Techniki Kryminalistycznej, przedstawił prezentację dotyczącą problematyki narkomanii.

PAT Najważniejszym punktem zebrania był jednak spektakl edukacyjno-profilaktyczny ?Blackout? wyreżyserowany przez kom. Pietrzyk, przedstawiony przez słuchaczy kompanii 2 (pluton 2). Było to już kolejne spotkanie uczniów z uzdolnionymi artystycznie słuchaczami ? aktorami, którzy niestety, wkrótce opuszczą mury naszej Szkoły. Inscenizacja, mówiąca o problemach współczesnej młodzieży spotkała się z dużym uznaniem i została nagrodzona licznymi brawami i pytaniami... jak zrobić taki teatr profilaktyczny w ich szkole?

Na uwagę zasługuje fakt dużego zaangażowania słuchaczy w temat profilaktyki. Oby zaszczepione idee wynieśli na grunt swoich jednostek terenowych, bo zawsze lepiej zapobiegać, niż leczyć skutki uzależnień.

PAT PAT PAT PAT
PAT PAT PAT PAT

(15.02.08)

Powrót na górę strony