Czas na praktykę

Data publikacji 15.06.2011

Podobnie jak w roku minionym, od początku roku 2008 policjanci, w ramach zajęć dydaktycznych odbywanych podczas szkolenia zawodowego podstawowego, realizują zajęcia praktyczne ...

Wkład słuchaczy w poprawę bezpieczeństwa lokalnych społeczności Podobnie jak w roku minionym, od początku roku 2008 policjanci, w ramach zajęć dydaktycznych odbywanych podczas szkolenia zawodowego podstawowego, realizują zajęcia praktyczne kształcące umiejętności zawodowe na terenie działania Komend Powiatowych Policji w Wałczu, Złotowie, Szczecinku i Pile.

Czas na praktykę Służba pełniona przez słuchaczy w terenie, jest przez nich samych postrzegana jako element szkolenia niezwykle przydatny w kształceniu praktycznych umiejętności zawodowych. Jednocześnie praca w jednostkach terenowych umożliwia ocenę stopnia przygotowania słuchaczy do pracy w warunkach rzeczywistych sytuacji i zdarzeń. To niezwykle ważny etap szkolenia, gdzie młodzi adepci sztuki policyjnej mogą skonfrontować wiedzę teoretyczna zdobytą w szkole z praktyką.

Istotny jest również fakt, że pojawienie się na ulicach miast dodatkowych patroli policyjnych, powoduje realny wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców

Wkład słuchaczy w poprawę bezpieczeństwa lokalnych społeczności Wkład słuchaczy w poprawę bezpieczeństwa lokalnych społeczności Wkład słuchaczy w poprawę bezpieczeństwa lokalnych społeczności Wkład słuchaczy w poprawę bezpieczeństwa lokalnych społeczności

(10.01.08)

Powrót na górę strony