Postępowania o zamówienia publiczne

67/JZ-54/2023

Publikacja: Data publikacji 14.04.2023
Termin składania ofert: 12.05.2023 godz. 11:00
CPV: 15500000-3
Wartość zamówienia: o wartości równej lub przekraczającej 140 000 euro

Przetarg nieograniczony: Dostawy produktów mleczarskich

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej Open Nexus pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/754099

Powrót na górę strony