Kierownictwo

Kierownictwo

 

           Komendant

        insp. dr Marek Ujazda

 

   

   Zastępca Komendanta

      ds. dydaktycznych

        insp. Marcin Sapun

 

 

 Zastępca Komendanta

    ds. logistycznych
 

    mł. insp. Marcin Towalewski

 

Powrót na górę strony